Những điểm khác biệt giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế – thương mại như hiện nay, hoạt động đầu tư quốc tế diễn ra ngày càng sôi nổi. Trong đó, đầu tư gián tiếp và trực tiếp từ các doanh nghiệp chiếm một tỷ lệ vô cùng quan trọng. Nội dung dưới đây từ SSBM Việt Nam sẽ chia sẻ đầu tư trực tiếp là gì cũng như làm thế nào để phân biệt với đầu tư gián tiếp.

1. Đầu tư trực tiếp

Để hiểu rõ và phân biệt được hai hình thức đầu tư, trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết về từng hình thức.

1.1. Khái niệm về đầu tư trực tiếp

Đầu tư trực tiếp (FDI) là hình thức đầu tư trong đó nhà đầu tư tại một quốc gia trực tiếp nắm quyền quản lý, kiểm soát và sử dụng phần vốn góp của mình trong hoạt động đầu tư kinh doanh của nơi tiếp nhận vốn tại một quốc gia khác.

Khái niệm đầu tư trực tiếp

Các loại hình FDI bao gồm:

 • Đầu tư theo chiều ngang thông qua việc thiết lập cùng một loại mô hình kinh doanh ở nước ngoài so với hoạt động ở nước sở tại.
 • Đầu tư theo chiều dọc bằng cách thành lập các mô hình kinh doanh liên quan đến hoặc hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp.
 • Đầu tư nước ngoài vào một doanh nghiệp không liên quan đến hoạt động kinh doanh hiện tại của họ ở nước sở tại, thường được thực hiện bằng liên doanh.

1.2. Các đặc điểm và ưu điểm

Đầu tư nước ngoài trực tiếp mang lại những ưu điểm nổi bật đối với cả nước cho vay và nước tiếp nhận vốn:

 • Đối với nước cho vay: 

FDI làm tăng thêm thu nhập nhờ vào lãi suất trên số tiền cho vay. Lãi suất từ FDI có thể cao và ổn định hơn so với các loại đầu tư khác như chứng khoán. Nhờ vào đó, cán cân thanh toán của quốc gia được cải thiện.

Ngoài ra, khi đầu tư trực tiếp, các quốc gia cho vay thường thiết lập điều kiện để xuất khẩu một số hàng hóa và dịch vụ sang nước nhận vốn. Đây là kênh tiêu thụ quan trọng cho sản phẩm của nước cho vay, giúp gia tăng doanh thu và giảm tồn kho đáng kể.

Hơn nữa, cho vay vốn FDI cũng giúp tạo ra và tăng cường quan hệ liên kết kinh tế và chính trị, góp phần thúc đẩy hợp tác và ổn định khu vực và toàn cầu.

 • Đối với nước nhận vốn:

Nhờ vào FDI, nước nhận vốn có thêm nguồn vốn lớn cho phát triển kinh tế và xã hội, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nguồn vốn vay khác. Bên cạnh đó, hình thức đầu tư này còn giúp Thúc đẩy sự hiện đại hóa và cải tiến công nghệ của những nước đang phát triển nhờ vào sự chuyển giao công nghệ trong quá trình đầu tư.

Mặt khác, đầu tư trực tiếp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu của nước nhận vốn, từ đó mở rộng thị trường xuất nhập khẩu cho các sản phẩm của nước nhận vốn.

Đặc điểm và ưu điểm của đầu tư trực tiếp

1.3. Những rủi ro và hạn chế

Dù mang lại nhiều lợi ích, song đầu tư trực tiếp vẫn tồn tại một số rủi ro cần được kiểm soát trong khả năng để tăng hiệu quả của hoạt động đầu tư và tiếp nhận đầu tư:

 • Những rủi ro về chính trị, pháp lý, kinh tế và xã hội của nước nhận đầu tư. Ví dụ như các thay đổi chính sách, bất ổn chính trị, thiên tai, dịch bệnh…
 • Những hạn chế về môi trường và an toàn lao động. Ví dụ: ô nhiễm môi trường; vi phạm quyền lợi của người lao động…
 • Tiếp nhận đầu tư nước ngoài có thể làm suy yếu sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước. Ví dụ như, chiếm lĩnh thị trường, thu hút nhân lực giỏi…
 • FDI có thể làm giảm thu nhập quốc gia và ảnh hưởng đến cân đối thanh toán, như chuyển giá, trốn thuế…

Xem thêm: 

2. Đầu tư gián tiếp

Khác với đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp là một hình thức đầu tư tương đối đơn giản hơn.

2.1. Khái niệm về đầu tư gián tiếp

Đầu tư gián tiếp (FPI) là hình thức qua đó các nhà đầu tư thay vì trực tiếp nắm quyền quản lý, kiểm soát và sử dụng phần vốn góp của mình, sẽ thông qua một bên trung gian để kiểm soát, thực hiện dự án đầu tư.

2.2. Các loại đầu tư gián tiếp và cách thức hoạt động

Các mô hình đầu tư gián tiếp phổ biến được thực hiện bằng những cách thức có nhiều sự khác biệt so với đầu tư trực tiếp như sau:

 • Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần góp vốn vào các tổ chức kinh tế hoạt động trong các ngành nghề có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 • Đầu tư mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần; góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; góp vốn vào tổ chức kinh tế khác.
 • Đầu tư mua bán trái phiếu, những loại chứng khoán khác cổ phiếu trên thị trường chứng khoán; hoặc đầu tư góp vốn và chuyển nhượng vốn trong các quỹ đầu tư quốc tế.

Khái niệm đầu tư gián tiếp

2.3. Những ưu điểm và rủi ro thường gặp

Tương tự như đầu tư trực tiếp FDI, FPI cũng mang lại nhiều lợi ích và rủi ro tiềm ẩn.

 • Về ưu điểm của FPI:

Đối với nhà đầu tư, FPI mang lại lợi nhuận tương đối ổn định, có thể hạn chế rủi ro khi phân tán vốn đầu tư tại nhiều dự án khác nhau, đồng thời giảm tiêu hao nguồn lực cho việc quản lý và kiểm soát vốn.

Trong khi đó, bên nhận vốn có thể chủ động trong quá trình sử dụng vốn đầu tư, từ đó đáp ứng nhu cầu và mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của mình.

 • Về rủi ro của FPI:

Khi đầu tư FPI, lợi nhuận thu về tuy ổn định nhưng thường không cao do nhà đầu tư có ít quyền quản lý hoạt động sử dụng vốn. Bên cạnh đó, việc đầu tư gián tiếp còn phụ thuộc nhiều vào biến động của thị trường và tỷ giá hối đoái.

Mặt khác, các rào cản và giới hạn vốn góp từ nhà đầu tư FPI nước ngoài khiến cho các doanh nghiệp tiếp nhận vốn cũng bị hạn chế về khả năng tiếp thu chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, khi chủ đầu tư thay đổi hoạt động đầu tư, công ty nhận vốn có thể bị tác động nặng nề, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Xem thêm: Đòn bẩy tài chính là gì? Ý nghĩa và công thức chính xác

3. Sự khác biệt giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp

Vậy, những yếu tố nào có thể giúp chúng ta phân biệt đầu tư trực tiếp và gián tiếp?

3.1. Về quy mô và tầm ảnh hưởng

Đầu tư trực tiếp thường có quy mô lớn hơn đầu tư gián tiếp vì liên quan đến việc bỏ vốn vào các tài sản sản xuất hoặc thành lập công ty mới. Đối với đầu tư gián tiếp, do một số quy định về hạn chế mức vốn góp tối đa, nên FPI thường có quy mô nhỏ hơn vì chỉ liên quan đến việc mua các tài sản tài chính.

Quy mô và tầm ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp

3.2. Về mức độ kiểm soát và ảnh hưởng

FDI thường có mức độ kiểm soát cao hơn FPI vì các nhà đầu tư nước ngoài có quyền tham gia trực tiếp vào việc quản lý hoặc điều hành các công ty tiếp nhận vốn.

Ngược lại, FPI thường có mức độ kiểm soát thấp hơn vì các nhà đầu tư nước ngoài chỉ là chủ sở hữu cổ phần hoặc trái phiếu, không can thiệp vào hoạt động của các công ty.

3.3. Về rủi ro và lợi nhuận

Đầu tư trực tiếp thường có rủi ro cao hơn vì phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh của các công ty nhận vốn và ảnh hưởng bởi nền kinh tế, chính trị – xã hội của quốc gia nhận đầu tư. Ngược lại, đầu tư gián tiếp thường không bị tác động bởi những yếu tố đó.

Lợi nhuận, rủi ro của đầu tư trực tiếp và gián tiếp

Tuy nhiên, FDI cũng có tiềm năng lợi nhuận cao hơn vì có thể thu được phần lãi từ kết quả kinh doanh của các công ty trong nước hoặc liên doanh và có thể tái đầu tư lại để phát triển dài hạn; trong khi đó, FPI chỉ thu được phần cổ tức hoặc lãi suất cho vay.Tổng kết lại, SSBM Việt Nam vừa hoàn thành chia sẻ đến bạn đọc nội dung để giải đáp đầu tư gián tiếp và đầu tư trực tiếp là gì cũng như những điểm phân biệt đầu tư trực tiếp và gián tiếp. Qua đó, chúng tôi mong rằng những thông tin bổ ích trên có thể giúp ích bạn đọc trong công việc và hoạt động đầu tư của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *