Thạc sĩ George Nguyễn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh tại trường Đại học Bolton, Vương Quốc Anh. Ngoài ra, ông còn nhận được chứng chỉ về Tertiary Teaching and Learning tại Đại học RMIT và cũng là một doanh nhân nối tiếp (serial entrepreneur) của các công ty khởi nghiệp Blockchain và công nghệ. Ông sở hữu một Blockchain Lab và một công ty thuê ngoài (outsourcing firm), đầu tư vào một số nhà cung cấp dịch vụ trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Với nhiều năm kinh nghiệm, ông từng làm việc tại các tập đoàn lớn như DHL, Google, Developer Groups Vietnam và là cố vấn, giảng viên tại các trường Đại học như Đại học Kinh Tế Tài Chính và Đại học RMIT.