Chương trình “BUILD TALENT IN THE VUCA AGE” 2022

Tối 15.12.2022 tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Sài Gòn, Trường Đại học Kinh doanh [...]

SSBM Executive Café “BUILD TALENT IN THE VUCA AGE”

SSBM Executive Café “XÂY TÀI NĂNG TRONG THỜI ĐẠI VUCA” Trong bối cảnh hậu đại [...]