Tiến sĩ Lâm Nguyễn có gần 25 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý điều hành, phát triển kinh doanh và tư vấn kinh doanh cho các công ty trong danh sách Fortune 500 như SAP, Microsoft, Philips EMT (Assembleon), NXP và SMEs tại Việt Nam. Ông hiện là Đồng sáng lập i365 – Công ty Công nghệ Bảo hiểm số (Insurtech).

Ông lấy bằng Tiến sĩ BA (2021) với nghiên cứu về Quản trị Doanh nghiệp của Đại học SMC – Thụy Sĩ và MBA 2003 về Quản lý Chiến lược tại Trường Quản lý Maastrict (MSM – Hà Lan). Bên cạnh kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực quản lý, Tiến sĩ Lâm Nguyễn còn được mời giảng dạy và hướng dẫn cho các chương trình đại học và sau đại học khắp quốc tế trong hơn 15 năm.