Nguyễn Sinh Mỹ là giảng viên ngành Tiếp thị số tại Khoa Kinh doanh của Đại học Quốc tế RMIT. Ông đã hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Đại học RMIT, đồng thời sở hữu một bằng thạc sĩ ngành Quản trị Truyền thông Quốc tế của Đại học Stirling ở Anh cũng như một bằng cử nhân ngành khoa học máy tính của Đại học Quốc gia TP.HCM. Hiện tại ông đang quan tâm nghiên cứu một số lĩnh vực như tiếp thị số, xây dựng thương hiệu, nội dung số, quản trị marketing và quản trị truyền thông quốc tế. Trước khi tiến sâu vào mảng học thuật, ông đã có hơn 12 năm làm việc với tư cách là Giám đốc điều hành, Phó Giám đốc điều hành và Giám đốc toàn quốc cho các tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam và Singapore, điển hình như Tập đoàn Hoàng Long, Tập đoàn TTC, Tập đoàn Bitexco, và Tập đoàn CPG. Điều này cho phép ông phát triển năng lực trong lĩnh vực tiếp thị truyền thông và CNTT suốt hơn 18 năm. Dành cho các sinh viên bậc thạc sĩ tại Đại học USI Thụy Sĩ, ông đã xuất bản trong nội bộ ba cuốn sách về (1) Integrated Marketing Communications Strategy (Chiến lược Truyền thông Marketing Tích hợp), (2) International PR & Advertising Strategy (Chiến lược Quảng cáo & PR Quốc tế), và (3) Media Company Development Strategy (Chiến lược Phát triển Công ty Truyền thông). Đối với sinh viên đại học, ông cũng đã xuất bản nội bộ hai cuốn sách về (1) 7P Marketing Strategy (Chiến lược Marketing 7P) và (2) Crisis Communications Management Plan (Kế hoạch Quản lý Khủng hoảng Truyền thông). Ngoài ra, ông còn tham dự nhiều hội nghị quốc tế và chuẩn bị xuất bản trên một số tạp chí uy tín quốc tế.