Là một nhà giáo dục và huấn luyện kinh doanh nổi tiếng thế giới, Tiến sĩ Marshall Goldsmith là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của ông. Khả năng đáng kinh ngạc của ông trong việc đưa ra kết quả cho các nhà lãnh đạo hàng đầu đã thu hút hơn 150 CEO và đội ngũ quản lý của họ để giải quyết sự thay đổi tại nơi làm việc. Tiến sĩ Goldsmith là tác giả hoặc chủ biên của 36 cuốn sách, đã được bán hơn hai triệu bản, được dịch ra 32 thứ tiếng và trở thành những cuốn sách bán chạy nhất ở 12 quốc gia. Tiến sĩ Goldsmith gần đây đã được chọn là người chiến thắng đầu tiên của Giải thưởng Thành tựu Trọn đời về Lãnh đạo của Viện Huấn luyện tại Trường Y Harvard. Ông là người duy nhất hai lần nhận Nhà tư tưởng lãnh đạo số 1 trên thế giới và đã được xếp hạng là Huấn luyện viên điều hành số 1 và Mười nhà tư tưởng kinh doanh hàng đầu trong tám năm qua.