Năm 1999, ông tốt nghiệp ngành Kinh tế, trường Đại học Lumiere Lyon 2 thành phố Lyon, Pháp. Năm 2000, ông nhận Bằng Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Lumiere Lyon 2 ở Lyon, Pháp và bằng MBA từ trường Quản lý EM Lyon, Pháp. Năm 2003, ông nhận bằng Tiến sĩ về Kinh tế, chuyên ngành tiền tệ, tài chính và ngoại thương của Đại học Lumiere Lyon 2 của Lyon, Pháp. Ông chuyên nghiên cứu về các đề tài như: Kỹ thuật tài chính, Quản lý tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Liên minh châu Âu. Tiến sĩ Dario Silić là Giám đốc điều hành của tỷ phú Bina-Istra d.d. trong nhóm nhượng địa của Pháp Bouygues Construction. Ông cũng đã có nhiều năm làm Giám đốc Tài chính của công ty.