Tiến sĩ Anna L. Provodnikova có bằng MBA chuyên ngành Quản lý từ Đại học Quốc gia Hoa Kỳ. Bà là giảng viên của RANEPA (Học viện Tổng thống Nga về Kinh tế Quốc gia và Hành chính Công) và Viện Nghiên cứu Kinh doanh. Nghiên cứu của bà tập trung vào quản trị chiến lược, chủ yếu là tìm kiếm các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề thường gặp của các công ty, tổ chức ngày nay. Các mối quan tâm nghiên cứu của bà bao gồm việc quản trị sử dụng các công cụ chiến lược trong thế giới kinh doanh bất hòa, cũng như các động lực thành công chiến lược trong một môi trường đầy biến động và xây dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh trong một thế giới đang thay đổi.