Alex Lyon là Phó Giáo sư kiêm Chủ nhiệm Khoa Truyền thông tại Trường Cao đẳng Brockport, Đại học Bang New York. Lĩnh vực nghiên cứu của ông là Truyền thông tổ chức với chuyên môn là lãnh đạo, quyền lực và đạo đức. Năm 2016, ông viết “Nghiên cứu tình huống trong giao tiếp dũng cảm” (Nhà xuất bản Peter Lang). Ông đã xuất bản nhiều bài nghiên cứu trên nhiều tạp chí học thuật được bình duyệt như Communication Monographs, Management Communication Quarterly, Journal of Applied Communication Research, và nhiều tạp chí khác. Ông lấy bằng Tiến sĩ về Truyền thông tại Đại học Colorado, Boulder.