Thạc sĩ Trần Gia Hải hiện đang là Chuyên gia đào tạo và Khai vấn Chuyển hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông tốt nghiệp thạc sĩ Quản Trị Nguồn Nhân Lực tại Đại học Nam Colombia (CSU) – Mỹ và đồng thời cũng là chuyên gia Khai vấn cấp Professional Certified Coach (PPC) được chứng nhận bởi International Coach Federation (ICF) – Liên đoàn Khai vấn quốc tế. Ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia như Colgate Palmolive, BAT, Fonterra, Prudential, Amway với vị trí Giám đốc Phát triển Năng lực Kinh doanh (Sales Capability Manager) và Giám đốc Huấn luyện (Head of Training). Là một chuyên gia đào tạo, ông sẽ hỗ trợ và đồng hành bằng phương pháp phối hợp giữa Huấn luyện và khai vấn trong việc phát triển năng lực Lãnh đạo, năng lực Bán hàng, tư vấn Quản trị Doanh nghiệp và đặc biệt trong Lĩnh vực Quản trị nguồn Nhân lực.