Thạc sĩ Mã Thanh Danh hiện là Phó Tổng Giám đốc tập đoàn KIDO, chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn quốc tế CIB, đồng thời là Mentor của 2 chương trình Blueventure Việt Nam và Shark Tank Việt Nam. Với hơn 28 năm làm quản lý cấp cao, ông còn được rất nhiều công ty, tập đoàn cả trong và ngoài nước mời làm cố vấn cấp cao và nắm giữ nhiều vị trí quan trọng. Ngoài ra, ông còn là tác giả của 2 cuốn sách chuyên ngành nói về Quản trị Rủi ro là “Chinh Phục Cơn Hoảng Loan” và “Cuộc Khủng Hoảng Kế Tiếp”. Đặc biệt ông là tác giả bản quyền sàn thương mại điện tử chống hoảng loạn toàn cầu mùa COVID-19 được 94 bài báo quốc tế nổi tiếng như BusinessInsider, Yahoo, Bloomberg… đưa tin.