TS. Lê Thanh Tiệp là nhà nghiên cứu, giảng viên tại Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế – Tài chính Tp. HCM. Ông đã từng tham gia giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu khoa học, khóa luận tại trường Đại học Hoa Sen, Đại học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh, v.v. Hơn nữa, ông đảm nhận với vai trò Giảng viên thỉnh giảng cho các chương trình Đại học chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh; tham gia đào tạo và hướng dẫn học viên, nghiên cứu sinh ở bậc Sau Đại học với các chuyên đề thuộc chuyên ngành Quản trị và Kinh tế.

Bên cạnh đó, TS. Thanh Tiệp có hơn 22 năm kinh nghiệm làm việc trong các tập đoàn đa quốc gia lớn vai trò quản trị cấp trung và cấp cao tại Huynjin Việt Nam, Yakult Việt Nam, Multi-color Việt Nam… Ngoài ra, TS. Lê Thanh Tiệp còn tham gia nhiều đề tài nghiên cứu với vai trò chủ nhiệm, là thành viên và là đồng tác giả với gần 50 công trình khoa học đã được công bố trên các Tạp chí uy tín hàng đầu thế giới thuộc danh mục Scopus và Web of Science (ISI) như Management Decision, Economic Analysis and Policy, Economic Research, Cogent Business and Management, Transnational Corporations Review, International Journal of Emerging Markets, Journal of Environmental Management, Journal of Cleaner Production, Resources Policy, International Journal of Logistics Management, Benchmarking, International Journal of Quality & Reliability Management, International Journal of Hospitality Mamangement, Corporate Governance, Corporate Social Responsibility & Environmental Management.