IÔng Victor Burrill có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và đào tạo chứng chỉ phát triển sự nghiệp để giúp các cá nhân và doanh nghiệp phát triển tiềm lực của họ.

Ông là một huấn luyện viên điều hành, nhà huấn luyện doanh nghiệp và người hỗ trợ chuyên về việc giúp đỡ người khác phát triển cá nhân và sự nghiệp. Ông giúp cho những cá nhân, nhóm và tổ chức đạt được tiềm năng và mục tiêu của họ với bề dày thành tích được chứng nhận toàn cầu.

Ông đã tích lũy hơn 25 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh (12 tại Châu Á) ở mọi cấp bậc của công ty, bao gồm cả vị trí Tổng Giám đốc của 3 công ty.

Victor luôn chuẩn bị kỹ lưỡng để đáp ứng nhu cầu của khán giả/khách hàng và thu hút những người tham gia của mình bằng các buổi hội thảo và buổi vui vẻ, năng động. Với tình yêu của mình đối với kinh doanh và thế giới kinh doanh, ông hiểu những thách thức của việc điều hành và phát triển các tổ chức trong một thị trường thay đổi và cạnh tranh. Ông đã cung cấp hàng trăm cuộc hội thảo, giáo dục điều hành và các chương trình kỹ năng mềm và đã làm việc với một số nhà đào tạo, nhà giáo dục và diễn giả hàng đầu thế giới.