Executive Cafe: Body – Mind – Spirit in Leadership

On the evening of June 29th, 2023, the theme in the series of programs “Executive [...]

May, 2023 – Privileged Elite – Decoding Gen Z: TALENTS TRAINING AND DEVELOPMENT

Tối 30.03.2023 vừa qua, chủ đề Decoding Gen Z: Talents Training And Development nằm trong [...]

April, 2023 – Privileged Elite – Storytelling: The Art Of Marketing.

Tối ngày 24/05/2023 vừa qua, SSBM Việt Nam buổi chia sẻ với chủ đề Storytelling: [...]

June,2023 – Executive Cafe – Mind- Body – Spirit. Thân Tâm Trí Trong Nghệ Thuật Lãnh Đạo

Tối ngày 29.6, Văn phòng SSBM Việt Nam đã tổ chức thành công chương trình [...]

June,2023 – [Executive Café] – Body-Mind-Spirit in Leadership: Cân bằng Thân Tâm Trí trong Lãnh đạo

Trong bối cảnh hậu đại dịch Covid-19, nhóm đối tượng lãnh đạo và người đi [...]

KÝ KẾT HỢP TÁC MOU GIỮA SSBM VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN SIU

Ngày 05/05/2023, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU đã tổ chức thành công [...]